tiskárna s citem a pamětí
25. Červenec 2020

Lepící stroj BQ-270V (vazba V2 - pevná/knižní)

Plnì automatický lepící stroj BQ-270V je ideální pro støední až krátkodobou produkci - až po jednotlivé kusy.

BQ-270V je vybaven intuitivním barevným dotykovým displejem, ze kterého prakticky lze kontrolovat všechny nastavení.
Pro úsporu èasu disponuje lepící stroj BQ-270V integrovanou mìøící stanicí pro zmìøení tlouš ky knihy.

lepící stroj